YOUR HIDEAWAY

"Your Hideaway"

The sun is setting in your quiet eyes
You take for granted what we've always seen inside
You run in circles
And you don't know how
You got to this place
But you sure do live there now

And I won't blame you if you fall
And I won't ask you to believe
That life won't hurt at all
When the tears stream down your face
And you've given all your light away
I'd like to be the safest place
Your hideaway

The fear keeps coming back to you in waves
When you catch the wrong side of the same mistakes
You've made
You're tuning out because it hurts too much to try
You're giving up before you've had your chance to fly

And I won't blame you if you fall
And I won’t ask you to believe
That life won't hurt at all
But when the tears stream down your face
And you've given all your light away
I'd liked to be the safest place
Your hideaway, Your hideaway
And here comes the rain

When you've given all your light away
I'd like to be the safest place
I will close the doors and lock the gates
And give to you my safest place
Your hideaway
Your hideaway

"Tvůj úkryt"

Slunce se usadilo v tvých tichých očích
Považuješ za samozřejmost to, co jsme vždy viděli uvnitř
Běháš v kruzích
A nevíš,
Jak ses dostala na tohle místo
Ale jistě tam teď žiješ

A já ti nebudu vyčítat, pokud padneš
A nebudu po tobě chtít, abys věřila,
Že život vůbec nebude bolet
Když ti po tváři stékají slzy
A rozdala jsi všechno své světlo
Rád bych byl tvým nejbezpečnějším místem
Tvým úkrytem

Strach se k tobě ve vlnách stále vrací
Když špatně uchopíš ty samé chyby,
Které jsi už udělala
Jsi rozladěná, protože zkusit to tolik bolí
Vzdáváš se před tím, než jsi dostala šanci létat

A já ti nebudu vyčítat pokud padneš
A nebudu po tobě chtít, abys věřila
Že život vůbec nebude bolet
Když ti po tváři stékají slzy
A rozdala jsi všechno své světlo
Rád bych byl tvým nejbezpečnějším místem
Tvým úkrytem, tvým úkrytem
A přichází déšť

Až rozdáš všechno své světlo,
Rád budu tvým nejbezpečnějším místem
Zavřu dveře a zamknu brány
A dám ti své nejbezpečnější místo
Tvůj úkryt
Tvůj úkryt